Activa Desiclean
32133n 32144n

Activa Desiclean
Art.nr. 32133 - 1 liter
Art.nr. 32144 - 1 liter

  • Desinficerande med långtidseffekt.
  • Fungerar både inom- och utomhus.
  • Idealisk för omklädningsrum, våtutrymmen, fasader, staket, tak etc.
  • Avlägsnar missfärgning/beläggninar av mögel, alger, mossa, fett, sot, olja m.m.
  • Efterlämnar ett skydd på ytan som gör att bakterietillväxten hämmas för lång tid framåt.
  • Parfymerad.
  • pH ca 8,5 konc, ca 8,0 bruksl.